เส้นทางบริการ

ต้นทาง
ปลายทาง
จาก เชียงใหม่
ถึง แม่ฮ่องสอน
ความถี่ของเที่ยวบินทุกวัน
จาก แม่ฮ่องสอน
ถึง เชียงใหม่
ความถี่ของเที่ยวบินทุกวัน