เส้นทางบริการ

ต้นทาง
ปลายทาง
จาก เชียงใหม่
ถึง แม่ฮ่องสอน
ความถี่ของเที่ยวบินทุกวัน
จาก แม่ฮ่องสอน
ถึง เชียงใหม่
ความถี่ของเที่ยวบินทุกวัน
จาก เชียงใหม่
ถึง ปาย
ความถี่ของเที่ยวบินทุกวัน
จาก ปาย
ถึง เชียงใหม่
ความถี่ของเที่ยวบินทุกวัน
จาก เชียงใหม่
ถึง น่าน
ความถี่ของเที่ยวบินวันอาทิตย์, วันศุกร์,
จาก น่าน
ถึง เชียงใหม่
ความถี่ของเที่ยวบินวันอาทิตย์, วันศุกร์,
สำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ 053-904-880
ในช่วงเวลา 07.00-19.00 น.