ข่าวสารโปรโมชั่น

เส้นทางบิน CNX-HGN เริ่มต้น 1590 บาท

1 MAY 2018
ราคาเริ่มต้นที่ 1590 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน

เส้นทางบิน CNX-PYY เริ่มต้น 1790 บาท

1 MAY 2018
ราคาเริ่มต้นที่ 1790 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน

เส้นทางบิน CNX-NNT เริ่มต้น 1690 บาท

1 MAY 2018
ราคาเริ่มต้นที่ 1790 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน

วัตถุอันตราย

1 MAY 2018

ผู้โดยสารหรือลูกเรือไม่สามารถพกพาวัตถุ อันตรายในการเดินทาง

อบรมหลักสูตร Intitial Training ประจำปี 2560 วิชา CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM)

2 OCT 2017
อบรมหลักสูตร Intitial Training ประจำปี 2560 วิชา CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM) โดย น.ต. สมชนก เทียมเทียบรัตน์ วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม Woodfield Resort Chiang Mai

อบรมหลักสูตร Intitial Training ประจำปี 2560 วิชา SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)

30 SEP 2017
อบรมหลักสูตร Intitial Training ประจำปี 2560 วิชา SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS) โดย น.ต. สมชนก เทียมเทียบรัตน์ วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Woodfield Resort Chiang Mai