แจ้งผู้โดยสาร เรื่องการจำกัดน้ำหนักสัมภา

22-August-2019

เปิดเส้นทางใหม่ เชียงใหม่ - แม่สอด - เชี

20-February-2019

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการพื้นฐานที่

06-February-2019

เส้นทางบิน เชียงใหม่ - ปาย ขอบพระคุณที่เ

19-November-2018

บริการเช่าเหมาลำเส้นทางบิน เชียงใหม่-ปาย

13-November-2018

กิจกรรมงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ประจำ

06-September-2018

บริการเช่าเหมาลำเส้นทางบิน เชียงใหม่-ปาย

26-August-2018