ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมหลักสูตร Intitial Training ประจำปี 2560 วิชา CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM)

2 MAY 2017
อบรมหลักสูตร Intitial Training ประจำปี 2560 วิชา CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM) โดย น.ต. สมชนก เทียมเทียบรัตน์ วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม Woodfield Resort Chiang Mai
กลับสู่หน้าหลักข่าวสาร