ข่าวสาร

เส้นทางบิน เชียงใหม่-น่าน เริ่มต้น 1690 บาท ต่อท่าน/ต่อเที่ยวบิน รวมทุกอย่างแล้ว

1 MAY 2018

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• ราคาเริ่มต้นที่ 1690 บาท ต่อเที่ยวบิน สำหรับ 1 ท่าน

• สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

• ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

• ฟรี บริการน้ำดื่มและของว่างบนเครื่อง

• เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

• การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิมที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น ทั้งนี้วิสดอมแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง

• เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของวิสดอมแอร์

• ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 053-904-880 ในช่วงเวลา 07.00-19.00 น.

กลับสู่หน้าหลักข่าวสาร