ข่าวสาร

กิจกรรมงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กิจกรรมงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

06-September-2018

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2561 ทางสายการบินวิสดอม แอร์เวย์(WISDOM OPERATED BY RPS SYSTEM CO.,LTD) ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลพิเศษต่างๆมากมายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงานทุกฝ่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมดีๆและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเช่นนี้เกิดขึ้น

กลับสู่หน้าหลักข่าวสาร