ข่าวสาร

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการพื้นฐานที่ให้แก่ผู้โดยสาร

06-February-2019

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการพื้นฐานที่ให้แก่ผู้โดยสาร

 

ขอเรียนแจ้ง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการพื้นฐานที่ให้แก่ผู้โดยสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. บริษัทฯของดให้บริการอาหาร (เบเกอรี่ 1 ชิ้น และน้ำดื่ม 1 ขวด) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ บริษัทฯต้องขออภัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการดังกล่าวและขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการให้บริการแก่ท่านผู้โดยสารตลอดไป

 

จึงประกาศมีเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

กลับสู่หน้าหลักข่าวสาร