เส้นทางบิน CNX-NNT เริ่มต้น 1690 บาท

20-November-2018

เส้นทางบิน CNX-PYY เริ่มต้น 1790 บาท

07-December-2018

เส้นทางบิน CNX-HGN เริ่มต้น 1590 บาท

07-December-2018